Kurzy a kroužky

Logohrátky (od 4 let)

pondělí 15.30-16.15

4+

Komunitní centrum

150 Kč/lekci

Jitka Novotná

Délka lekce: 45 minut.

Cílem kurzu je podporovat přirozenou potřebu řečového projevu v konkrétních situacích. Snahou je rozvíjet slovní zásobu, mluvní pohotovost a komunikační dovednosti nutné k dorozumívání s okolím. Individuálním přístupem provádět nápravu vadné výslovnosti hlásek. Zároveň rozvíjet další oblasti podporující rozvoj řeči oblast sluchového a zrakového vnímání a rozvoj grafomotoriky. Budeme si povídat, malovat, zpívat, hrát divadlo, na pracovních listech budeme dostávat podněty pro domácí procvičování.

Lektorka: logopedka Mgr. Jitka Novotná
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Komunitní centrum, Bezručova 928, Beroun, 2. patro

Další informace

Cena za lekci je 150 Kč. Kurz probíhá v uzavřené skupině, nelze vybírat náhrady za omluvené hodiny.