Kurzy a kroužky

Logohrátky (od 4 let)

pondělí 16.30-17.15

4+

Komunitní centrum-podkroví

150 Kč/lekci

Jitka Novotná

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Cílem kurzu je podporovat přirozenou potřebu řečového projevu v konkrétních situacích. Snahou je rozvíjet slovní zásobu, mluvní pohotovost a komunikační dovednosti nutné k dorozumívání s okolím. Individuálním přístupem provádět nápravu vadné výslovnosti hlásek. Zároveň rozvíjet další oblasti podporující rozvoj řeči oblast sluchového a zrakového vnímání a rozvoj grafomotoriky. Budeme si povídat, malovat, zpívat, hrát divadlo, na pracovních listech budeme dostávat podněty pro domácí procvičování. Kurz vede logopedka Mgr. Jitka Novotná.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.