Kurzy a kroužky

Lumpíci II (1-2 roky)

středa 11.00-11.45

1-2 roky

Eden

150 Kč/lekci

Barbora Aronová

Délka lekce: 45 minut.

Kurz Lumpíci je pohybový kurz určený pro již chodící děti s rodiči. Kroužek je zaměřen na rozvoj hrubé a jemné motoriky, rytmického vnímání, logického myšlení, paměti a rozvíjení slovní zásoby. Děti se seznámí se speciálními cvičebními pomůckami (hudební nástroje, tunel, overbally , gymbally, lavička, opičí dráha, další). Pomocí her děti procvičují koordinaci pohybů, rovnováhu a pohybové dovednosti. Cvičení je doprovázeno básničkami, říkadly a písněmi, které rozvíjí slovní zásobu, trénují paměť a rytmus. V hodinách jsou opakující prvky a rituály, které dětem dávají pocit jistoty, bezpečí a napomáhají jim překonávat strach z neznáma.

Hodiny jsou vedeny v přátelském duchu, tak aby vyhovovaly schopnostem a dovednostem všech dětí, a aby se děti na kroužek vždy rádi vraceli. Cílem toho kroužku je rozvíjet psychomotorický vývoj, práci v kolektivu, slovní zásobu, paměť a motivovat děti k radosti z pohybu.

Kurz se otevře při počtu minimálně 8 dětí.

Lektorka: Barbora Aronová
Cena za lekci: 150 Kč
Místo: Sportcentrum Eden, Pod Homolkou 1482, Beroun

Další informace

Při řádné omluvě v rezervačním systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních pohybových kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.