Kurzy a kroužky

Puntíci (2,5-4 roky)

středa 9.00-9.45

2,5-4 roky

Eden

150 Kč/lekci

Barbora Aronová

Popis kurzu

Délka lekce: 45 minut.

Kurz Puntíci je zaměřen na všeobecný rozvoj dětí od 2,5 let. Zaměříme se na rozpoznávání barev a tvarů, budeme se učit třídit ovoce a zeleninu nebo si ukážeme, co najdeme v každém ročním období. Kroužek je zaměřen na rozvoj logického myšlení, paměti, pohybové dovednosti. Formou básniček, říkadel a písniček si děti procvičí paměť, slovní zásobu a rytmus. Nakonec každé hodiny děti čeká opičí dráha. Děti se budou učit spolupráci v kolektivu. Hodiny jsou vedeny, tak aby vyhovovaly dovednostem a schopnostem všech dětí. Hodiny jsou vedeny lektorkou, která zohledňuje vývojový stupeň a potřeby dětí.

Kurz se otevře při počtu minimálně 8 dětí.

Další informace
Cena za lekci je 150 Kč. Při řádné omluvě v systému webooker můžete čerpat náhradu v ostatních kurzech pro daný věk, v rámci pololetí. Náhrady se nepřevádí.